Barn och ungdomar upp till 23 år har fri tandvård, och välkomnas till oss för undersökning med eventuellt uppföljande vård. Barn och ungdomar har även fri akuttandvård upp till 23 år. Kom ihåg att listade barn har alltid förtur vid akuta besvär eller trauma.

Vi tar emot barn från tre år och uppåt för “vanlig” tandläkarundersökning. Strax innan det året barnet fyller 3 år, erhålls en folder från Stockholms Läns Landsting. Då är det dags att välja tandläkare för Din 3-åring.

Lista gärna Ditt barn med en gång, oavsett när på året han/hon fyller år. Det underlättar planeringen av våra barnhelger, samtidigt som Du slipper få kallelser från andra vårdgivare.

Är Ditt barn yngre och behöver tandvård, är Ni också välkomna att kontakta oss.

Önskar Du att lista Ditt barn hos oss? Vänligen skicka ett sms med barnets fullständiga namn till
telefon: 0736330304 eller kontakta oss på telefon: 08-711 48 88

På mottagningen finns erfarna allmäntandläkare med specialintresse barntandvård. Vid behov finns även specialisttandläkare att tillgå. Läs mer om Huddinge Pedodonti