Protetik

protetik

Om du har förlorat en eller flera tänder och önskar ersätta dessa kommer du att behöva en protetisk behandling.

Protetiska behandlingar genomförs ofta i samband med implantatbehandlingar men kan även genomföras utan att implantat sätts. Nedan följer en översikt av alternativen för dig som har förlorat en eller flera tänder.

Avtagbara eller fastsittande tänder?

Dina nya tänder kan antingen vara avtagbara eller fastsittande. Avtagbara tänder görs via en del- eller helprotes som fästes i intillsittande tänder eller genom munnens muskler. Fastsittande ersättningar till förlorade tänder görs genom s.k. kron- och brokonstruktioner. Dessa fäster man antingen i inopererade implantat eller genom ett speciellt tandcement.

Avtagbara del- och helproteser

Avtagbara proteser består oftast av en metallkonstruktion som gör protesen stabil, ett plastmaterial som ersätter förlorat tandkött samt proteständer av plast. För att få god funktion och utseende krävs noggrann planering av både specialisttandläkaren, tandtekniken och patienten.

Behandlingen inleds med att ett tandavtryck tas vilket sedan skickas till ett tandtekniskt laboratorium. Där framställs protesen exakt utifrån patientens individuella förutsättningar. Under tiden som protesen tillverkas kan patienten få en provisorisk tandersättning för att slippa gå tandlös. När protesen är klar testas den på patienten och eventuella justeringar för att få perfekt passform genomförs.

En delprotes, d.v.s. en protes som ersätter en eller flera tänder, fästes i intillsittande friska tänder. En helprotes som ersätter tänderna i en hel käke sitter fast genom munnens egna muskler. En avtagbar protes tar ofta tid att vänja sig vid och kan inledningsvis orsaka smärta i munnen samt tryck- och skavsår. Din specialisttandläkare kontrollerar tuggfunktion och slemhinnor i munnen och justerar protesen vid behov.

En protes ska skötas genom rengöring varje morgon och kväll. Rengöringen görs med hjälp av en mjuk tandborste.

Fastsittande kron- och brokonstruktioner

Föredrar du hellre fastsittande ersättningar till dina saknade tänder finns det två alternativ. Antingen fäster man de nya tänderna i implantat som har opererats fast i käkbenet (läs mer under Implantatbehandlingar) eller så cementerar man fast tänderna med ett speciellt tandcement.

En krona, d.v.s. den nya tanden, kan tillverkas av olika material. De vanligaste är titan eller guld i kombination med porslin eller helkeramiska material. En bro avser flera tänder och tillverkas av samma material.

Oavsett vilken metod som används för att fästa de nya tänderna inleds behandlingen med att du och din specialisttandläkare kommer överens om lämplig färg på tanden. Därefter tas ett tandavtryck som skickas till ett tandtekniskt laboratorium. Tandtekniken framställer en modell utifrån avtrycket som är helt individuellt anpassad efter dina förutsättningar. På denna modell görs sedan en krona eller bro som både till funktion och utseende ersätter dina gamla tänder.

En krona eller bro kräver ungefär samma skötsel som resten av din mun, vilket innebär noggrann rengöring morgon och kväll. Din specialisttandläkare ger dig gärna individuella råd om hur du bäst sköter din munhygien.

Vi har kontakt med våra tandtekniska laboratorier som ständigt anstränger sig med att få sina patienter nöjda med korta leveranstider. Det blir snygga kronor i keramik, zirkonium eller metallbunden keramik.