Modern utrustning

På Huddinge Nya Tandklinik använder vi modern och avancerad utrustning.

CBCT-Röntgen

Vi använder oss av CBCT-röntgen, som är tandvårdens modernaste teknologi. Diagnoser kan då ställas med hjälp av 3-dimensionella röntgenbilder, så kallad volymtomografi. På Huddinge Nya Tandklinik har vi marknadens mest avancerade CBCT-maskin, Morita Veraviewepocs 3D. Våra patienter behöver därför inte remitteras till externa röntgenspecialister. Vi kan därmed erbjuda en mycket bra service direkt hos oss.

Modern CBCT-röntgen för med sig många fördelar. För tandvård innebär det att maskinen är helt digital och kan återge små bildvolymer. Röntgen med CBCT-teknik innebär också att patienten utsätts för en mycket liten stråldos. Äldre röntgenmaskiner och sjukhusens CT-scanners som ger stora bildvolymer ger betydligt högre stråldoser. Dessa röntgenmaskiner ska egentligen inte användas alls inom tandvårdsdiagnostik.

Mikroskop

Inom modern tandvård är användandet av mikroskop vid rotfyllningar ett måste. Då får man en skarp och skuggfri bild som är mycket förstorad. Bilden gör det möjligt att hitta tunna kanaler och säkerställer att det verkligen blir rent vid spolning och rensning.