Tandreglering

reglering

Hos oss utförs alla former av estetiska och funktionella tandregleringar inklusive tandreglering i kombination med käkkirugi.

Vi erbjuder även osynlig tandställning, där vi tar emot både barn och vuxna. Vi finns med i Stockholms Läns Landstings lista för behandling av barn med tandregleringscheckar. Vi är anslutna till försäkringskassan.