Endodonti

Vi på Huddinge specialistklinik är vi stolta över att kunna erbjuda specialisttandvård inom endodonti (rotfyllning) och utför smärtutredningar, infektionssaneringar genom såväl konventionell samt kirurgisk rotbehandling. Alla behandlingar utförs av våra st- och specialisttandläkare med hjälp av senaste högteknologiska hjälpmedel som mikroskop, ultraljud samt CBCT (skiktröntgenbild). Vi fungerar också som konsulter inom ämnesområdet till allmäntandläkare och andra vårdgivare.
Du som patient kan begära din tandläkare att skicka remiss till oss för just rotbehandling eller smärtutredning.

När behövs en rotbehandling

Rotbehandlingar görs för att behandla och förebygga sjukdomar i tanden och vävnaderna runt roten.
I en frisk tand finns det nerver och blodkärl som skyddar tanden mot sjukdom. När dessa skadas kan tanden inte skydda sig mot de bakterier som finns i munnen. Det uppstår inflammation och sedan infektion. Rotbehandling krävs då för att behandla sjukdomen och kunna behålla tanden.
Tandens nerver och blodkärl kan skadas av många anledningar. Karies (hål i tänderna) är den vanligaste grundorsaken. Men även stora lagningar, protetiska kronor, sprickor, slag mot tänder och tandpressning kan i förlängningen leda till att tanden behöver rotfyllas.
Hur utförs rotbehandling?

Vad innebär rotbehandling

Rotbehandlingar kan göras på olika sätt. Vi börjar alltid med en undersökning av tanden för att bestämma vilken behandling som är lämpligast för dig och din tand.
Har du inga besvär från tanden och tanden är relativt enkel att behandla går det ofta att göra hela behandlingen i ett besök. Har du värk, haft långvariga besvär eller om andra komplicerande faktorer föreligger, görs behandlingen vanligen i flera steg. Mellan besöken läggs då ett bakteriedödande inlägg i kanalerna och du får en temporär fyllning på tanden.
Själva rotbehandlingen inleds med att tanden isoleras med en gummiduk (kofferdam) och tvättas med bakteriedödande medel. Detta är av största vikt för att inte tillföra bakterier från saliven och övriga munhålan ner i rotkanalerna. Ett rent behandlingsområde är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat.
Den sjuka vävnaden i rotkanalerna avlägsnas sedan med specialinstrument och bakteriedödande vätskor. Självklart har vi på Bene all den utrustning på kliniken som krävs för att bedriva modern och ändamålsenlig endodonti.
När det är rent i rotkanalerna fylls de med ett permanent fyllningsmaterial. Över rotfyllningen läggs ett cement för att försegla den och undvika att bakterier kommer ner i kanalerna igen.

Rotspetsoperation

Rotspetsoperation är en typ av rotbehandling som innebär ett kirurgiskt ingrepp. Genom att fälla upp tandköttet och ta bort ben i området kommer man åt sjukdomen i tandrötterna och omgivande ben “bakvägen”. Efter att behandlaren gjort rent i området förseglas roten med ett speciellt cement och tandköttet sys tillbaka.
Vid denna typ av behandling behöver vi inte borra i tandkronan för att komma åt rotkanalerna. Rotspetsoperation görs om det till exempel sitter ett metallstift i roten eller om man av andra orsaker inte kommer åt sjukdomen i roten med icke-kirurgisk rotbehandling.

Information till patienten efter kirurgisk rotbehandling (rotspetsoperation)

ROTFYLLNING
Din rotfyllda tand förslutas sedan med en hållbar temporär fyllning, dock är själva rotfyllningen permanent och färdig. Din ordinarie tandläkare väljer sedan om din tand ska lagas med vanlig lagning eller kanske behöver får en krona

EFTER BEHANDLINGEN
De första 5–10 dagarna efter behandlingen är det normalt att tanden är öm för beröring och tuggning, vilket brukar avta av sig själv inom en vecka. Mot ömheten rekommenderas det att du tar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag som kan eventuellt kompletteras med Ipren 400 mg 3 gånger/dag. Tvek inte att kontakta oss vid icke hanterbar smärta eller svullnad.
Efter behandlingen skickar vi ett remissvar till din ordinarie tandläkare med information kring behandlingen och prognosen. Vi kallar gärna tillbaka dig efter 6 månader eller 1 år för ett uppföljningsbesök, vilket är självklart kostnadsfritt och tar ca 15 min.
PROGNOS
Prognosen för rotfyllning utförd hos oss är normalvis god. I vissa fall kan en komplicerad anatomi eller infektion ändå leda till utebliven läkning. I de fall läkningen uteblir kan man erbjudas en kompletterande kirurgisk behandling.

Information till patienten efter rotbehandling

ROTSPETSOPERATION, EFTER BEHANDLINGEN
Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet de första dagarna efter operationen. Detta är en del i läkningsprocessen. Besvären avtar normalt efter några dagar. Även mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresserna som du får med dig efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll på plats med ett lätt tryck i 15–20 minuter. Vår rekommendation vid värk är Alvedon 1 g max 4 gånger/dag.

ATT TÄNKA PÅ:

  • Undvik tandborstning, tandtråd och mellanrumsborstar i området där operationen utförts en vecka efter operationen.
  • Undvik att äta, dricka och skölja munnen i två timmar efter operationen.
  • Undvik att tugga på den sida som opererats så länge stygnen sitter kvar.
  • Ät skonkost de första dagarna efter operationen. Det vill säga mat som inte behöver tuggas i stor omfattning. Exempelvis soppa.
  • Använd antibakteriellt munsköljmedel med klorhexidin, till exempel Corsodyl i 5 dagar efter operationen. Finns receptfritt på apoteket.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå