Oral protetik

Välkommen med din remiss för oral protetik för både barn och vuxna patienter.
Oral protetik representerar det tandvårdsområde som är inriktat på rehabilitering. Det innebär att man, genom användning av olika typer av proteser, ersätter förlorad vävnad. Vanligtvis syftar detta till att behandla delar av en tand eller att kompensera för en eller flera tandförluster, exempelvis till följd av karies, parodontit (tandlossning), infektioner i eller runt tandrötter, brist på tandanlag eller olycksfall.
Oavsett omfattningen är målet med protetisk rehabilitering att återställa normal tuggfunktion och ett naturligt utseende. Partiell eller total tandlöshet utgör allvarliga funktionella och sociala handikapp. Protetiska tandersättningar kan vara fasta eller avtagbara. Fasta ersättningar på befintliga tänder inkluderar kronor eller broar, medan fasta ersättningar också kan förankras på implantat (titanskruvar). Avtagbara tandproteser kan omfatta en fullständig över- eller underkäksprotes för att ersätta en hel tandrad eller en partiell protes för att ersätta en eller flera tänder i samma käke. Dessutom inkluderar oral protetik ofta estetiska förändringar.

Kontakta Oss på Huddinge Specialisttandklinik

Välkommen till Huddinge Specialisttandklinik – där din munhälsa är vår prioritet. Vårt team av kunniga och erfarna tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister och tandsköterskor är här för att erbjuda dig den bästa möjliga tandvården, oavsett dina behov. Från allmäntandvård till avancerad specialistvård, vi har den expertis och utrustning som krävs för att ta hand om dig på bästa sätt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå