Specialistbarntandvård

Huddinge Pedodonti team
Huddinge Pedodonti delar lokaler med Huddinge Specalistklinik och jobbar på uppdrag av Region Stockholm.

Vi är ett team av övertandläkare med specialistutbildning från Eastmaninstitutet som erbjuder ett brett behandlingspanorama på barn och ungdomar från 0 – 23 års ålder och tar emot:

 • Barn med akuta symptom (akuta remisser)
 • Konsultationsremisser
 • Primärtandstrauma
 • Permanentstandtrauma
 • Kariessanering i två eller flera kvadranter
 • Tandvårdsrädda barn och ungdomar
 • Behandlingsomogna barn
 • Kooperationsproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism, ADHD, ADD)
 • Mineraliseringsstörningar (MIH, Fluoros, Amelogenesis imperfekta, Dentinogenesis imperfekta)
 • Kirurgiremisser (operativt avlägsnande av visdomständer, friläggningar, mesiodens, frenulaplastik)
 • Endodontiska behandlingar på barn och ungdomar

Huddinge Pedodonti satsar framförallt på avancerat psykologisk omhändertaget av barn och ungdomar för att stärka deras positiva upplevelse av tandvård. På indikation erbjuder vi även behandling under Midazolamsedering både oral och rektal samt lustgassedering.

Vi har lördagsöppet för att kunna göra vården mer tillgänglig för barnfamiljer.

Läs mer om Huddinge Pedodonti